tel. 606 242 902
www.swidwin.sslr.prv.pl
Świdwińskie Stowarzyszenie Lotnictwa Rekreacyjnego